Hjem Kontakt oss Listings - Aktiviteter

Kontakt oss for oppføring på våre sider

Bilder og Foto :

Bilder / Foto som ønskes brukt på oppføringen bør helst være minimum 1500 x 1000 px i størrelse og av god kvalitet - for god visning på oppføringen. En standard oppføring til kr. 1200.- eks mva pr år. inkluderer inntil 8 bilder. For flere bilder utover de 8 blir det ekstra kr. 50 eks mva.- pr bilde som blir tillagt fakturaen. Er bildene større enn 1500 x 1000 px, så fikser vi det!

Bilder sendes i egen mail til [[[  listings@goto-norway.no  ]]], og i mailen ( eks under Emne ) skrives det Firmanavnet og /- eller navnet på oppføringen. Og bildene legges til som vedlegg i mailen. 

© GoTo Norway 2017