Dette er en test på toppen

I 1983 startet de arkeologiske undersøkelsene og i årene 1986 - 1989 ble det gjennomført et felles skandinavisk forskningsprosjekt på Borg. Utgravningen avdekket restene etter den lengste bygningen som er funnet fra vikingenes verden, både i Norge og i Europa.

En arkeologisk sensasjon fra vikigenes tidsalder

Lofotr vikingmuseum er et direkte resultat av mange års arkeologiske utgravninger på Borg-høyden. Museet er et «on-site» museum. Det betyr at museet er plassert på samme sted som historiene vi formidler fant sted.

Borghøyden er godt kjent blant norske arkeologer. Området er tettpakket med spennende spor fra fortiden. Da oppdagelsen først ble gjort, var det for mange overraskende å finne et stort og rikt høvdingsete så langt nord.

Gjenstandsmaterialet var så rikt at enkelte ting var nesten helt enestående i norsk sammenheng. Det er funnet importert glass, edelmetall og keramikk her, ting som kun finner paralleller i funnmaterialet fra de aller rikeste høvdingsetene i Sør-Norge, samt på handelsstedet Kaupang.​​​​​​​navias mektige høvdingeslekter

Funn av fem gullgubber her på Borg viser at høvdingeslekten her hørte til blant Skandinavias mektige høvdinger i vikingtid. Det rekonstruerte høvdinghuset på Lofotr vikingmuseum er basert på utgravningene fra husets siste fase.

Bakkenivået, plassering av stolpene som holder taket oppe, ildsted og vegger, er plassert slik det ble funnet. Alt over bakkenivå er tolkninger basert på skriftlige kilder og komparativt materiale fra andre steder. Huset er 9 meter høyt. Høyde og takvinkel er et resultat av forskning på tilsvarende langhus over hele Norden. Også bevarte norske middelalderbygg, som stavkirkene, har vært vurdert når man bestemte hvordan huset skulle rekonstrueres. Rekonstruksjonen ligger parallelt med den originale tufta hvor utgravningene fant sted.

I dag kan du se den opprinnelige hustufta rekonstruert med veggvoller i torv og firkantede stolper som markerer hvor stolpehullene ble funnet.

På Borg i Lofoten kan du oppleve vikingtiden i et levende miljø. Kjenn lukten av tjære og bål. Smak maten, hør historien. Vikingene har ventet på deg i mer enn 1000 år.

Prøv deg som viking:

Små barn kan ri på nordlandshest (runderidning), vi seiler og ror vikingskip og du kan prøve dine ferdigheter i øksekast og skyte med pil og bue. Det er smed i smia flere dager i uken, håndverkere i høvdinghuset og servering av vikingmat både på dag- og kveldstid. Vår, høst og vinter er det ikke utendørsaktiviteter men store uteområder er tilgjengelig (ikke vinter), slik at du kan gå til vikingskipshavna og vandre på fine grus-stier. Hele året inviterer vi til vikinggilde på kvelden. 

Høvdingen og Husfrua ønsker dere velkommen til et måltid i den mektige gildehallen:

Opplev vikingtiden på en levende, velsmakende og underholdende måte. Vikinggildene er populære og tilbakemeldingene fra gjestene er veldig gode. I perioden oktober - mars blir du kjent med historien gjennom blant annet et blot for å få sola og lyset tilbake. Om sommeren avslører vikingene på Borg mer om seg selv og livet på gården.

Tekst og info fra Lofotr vikingmuseum