Dette er en test på toppen

Kjeldal sluse er en del av Telemarkskanalen som går fra Skien til Dalen

Kjeldal sluse er det nest øverste sluseanlegget i Bandak–Norsjøkanalen og sto ferdig i 1892. Slusen er en del av Telemarkskanalen som går fra Skien og helt opp til Dalen. Sluseanlegget ligger i Straumen mellom Hogga sluser og Lunde sluse. Løftehøyden er 3 meter og består av et slusekammer.  Anlegget er utført i naturstein og portene åpnes med håndkraft. Slusetiden er beregnet til ca. femten minutter.

Man kan ikke annet enn la seg beundre av den ingeniørkunsten, og det arbeidet som ble utført med å lage Telemarkskanalen og alle sluseannleggene. Hele annlegget stod ferdig i 1892.

Ved Lunde og Kjeldal sluser ligger noen av Europas første gummidammer. Vannet holdes igjen av ei gummipølse, som er fylt med luft. Når vannet skal senkes, slippes bare lufta ut av pølsa. Teknikken kommer fra Japan. Gummidammene erstattet nåledammer, som var vanlig i vassdraget før. På den andre siden av dammen ved Kjeldal, rett overfor slusa, ligger nålehuset. Der ble nålene som ble brukt i nåledammen, oppbevart. ( Info fra Telemarkskanalen.no )

Telemarkskanalen med alle sine sluser er velfortjent blitt en stor turistdestinasjon i Norge. Ingeniørkunsten og det enorme arbeidet for 128 år siden er mildt sagt imponerende. Spesiellt med tanke på hva slags verktøy og utstyr de hadde til rådighet i forhold til i dag.

Hver dag i sommersesongen kan man ta turen opp Telemarkskanalen hele veien fra Skien til Dalen i båt. Da drar man igjennom alle sluseannleggene, og gjennom flott telemarksnatur.

Her oppe ved Dalen ender turen med båt etter at man startet nede ved Skien.