We work on a new page of GoTo Norway so will be a lot more faster, and with a new design. All pages here now is temporary. until the new one is finish.

 

 

Haugfossen og elva Simoa har spilt en viktig rolle i Blaafarveverkets historie

Haugfossen ligger like ved Blaafarveverket, og du ser den meget godt når du kjører over broen langs Fv287. Det ligger også en kafe ved fossen med terasse og uteservering - så du kan nyte utsikten over fossen og landskapet med god mat og drikke.

Fossen var fra 1778 til 1898 sentral i driften på Blaafarveværket, og før det var den kraftgivende til flere sagbruk og tresliperier. I Blaafarveværkets tid drev vannet fra fossen fargemøllen og et pukkverk, og etter at Blaafarveværket ble nedlagt ble det anlagt et tresliperi, Haugfoss Træsliperi, på samme sted.