Dette er en test på toppen

Midgard vikingsenter og Borrehaugene

Midgard vikingsenter, tidligere Midgard historisk senter ble åpnet 27. mai 2000 av dronning Sonja, og museet har som oppgave å skape og formidle kunnskap om Vestfolds vikingtid.

På Midgard vikingsenter vektlegger de opplevelsesbasert læring for å formidle kunnskap om vikingtiden. Her skal man ikke bare kunne lese og se, men også prøve ut det man lærer om. På sentret ønsker de å bringe vikingtiden til live for de besøkende! Velkommen til en interessant, lærerik, og morsom opplevelse.

Borrehaugene:

Senteret ligger ved de vakre Borrehaugene, som er blant Norges viktigste nasjonale kulturminner, og det historiske stedet inntar en sentral rolle i vikingtidens Europa. Gravfeltet har vært aktivt mellom år 600 og 900 e.kr. Ifølge Snorre Sturlason ligger den mytiske Ynglingeætten begravet her. Før trodde man at det var én ætt, Ynglingætten, som lå begravet i haugene.

Nyere forskning viser derimot at slike store gravfelt har vært begravelsesplassen til folk fra ulike slekter. Sannsynligvis var det stedet og sammenhengen med tidligere ledere som gjorde det attraktivt å bli lagt til hvile på slike steder. Sammen med avtrykkene etter flere store haller på Borre, er haugene tegn på at området har vært et maktsentrum allerede før vikingtiden. Det blir spennende å følge med på hva fremtidige undersøkelser vil fortelle oss!

Gildehallen:

I 2007 ble det funnet avtrykk etter store hallbygninger i området, og i 2013 åpnet Gildehallen, en storslått rekonstruksjon av en vikingtids høvdinghall. Hallen er derfor rekonstruert utfra arkeologiske teorier, og man har tatt mytiske kilder som f.eks. sagnet om Beowulf på alvor når man skulle bestemme hallens utforming. Resultatet er  et bygg som er helt unikt i verden – i tillegg til å være en fryd både for øyet og for historisk interesserte.

Kilder tekst og info: Wikipedia og Midgard vikingsenter