- Østlandet / Buskerud ( Viken ) / Nore / Fv40 - Fv116 -Foto ©: Geir Johansen

Bilde: Nore stavkirke

Kategori: Kultur og Historie

Type: Stavkirke


Den ser ut til å ha blitt bygd som en enskipa langkirke, og ble senere ombygd til korskirke.

Kirka ser ut til å ha blitt oppført i andre halvdel av 1100-tallet. Dendrokronologiske undersøkelser har vist at det eldste tømmeret man har funnet ble hogd i 1167, så dette er tidligste mulige datering, og sannsynligvis ble den bygd noe senere. Runer som er rissa inn i kirka er datert til omkring 1190–1200, hvilket gir en siste mulige dato.

De skriftlige kildene er dessverre tause om kirka helt fram til 1404. Det er usikkert om kirka er den første på stedet. Under utgravninger leda av Håkon Christie i 1968–1969 ble det påvist eldre graver, hvilket kan tyde på at det har stått ei tidligere kirke på stedet. Under utgravningene fant man også 276 mynter, der de eldste er fra Håkon IV Håkonssons tid, altså perioden 1217–1263.

Koret og tverrarmene er av senere dato, og tverrarmene er lafta. Koret ble tilføyd i 1683, mens tverrarmene er fra 1709 og 1714. Et våpenhus ble tilføyd i 1723, og over vestportalen finner vi Fredrik IVs monogram og årstallet 1723 flankert av løver. Takrytteren er fra 1730, og erstatta en av eldre dato. Sakristiet er også fra 1700-tallet. Det ser ut til å blitt påbegynt omkring 1750, og vi vet at det ikke var ferdig i 1756. I 1772 må det ha vært ferdig, for da nevnes det at kirka hadde dårlig økonomi fordi man hadde bygd sakristi.

Les mer om stavkirken på Lokalhistoriewiki


  • slide

    Se flere bilder


No images were found.

Her finner du severdigheten på NorgeskartetSe severdigheten på Norgeskartet

Koordinater: 60.164601, 9.010123

Se området med Google street view

Gps: 60°09'52.6"N 9°00'36.4"E

Lett adkomst fra Rv40 og Fv116 i Nore og Uvdal

Andre Severdigheter i nærheten

Under arbeide og kommer snart

Del, les, og skriv kommentarer
© GoTo Norway 2017