- Østlandet / Buskerud ( Viken ) / Rollag / Fv40 - Fv 107 -Foto ©: Geir Johansen

Bilde: Rollag stavkirke

Kategori: Kultur og Historie

Type: Stavkirke


Opprinnelig har kirken vært en enkel langkirke med et rektangulært skip, og med et smalt rett avsluttet kor. Dette koret ble i 1670 erstattet med et større kor av laftet tømmer. Senere ble det satt på korsarmer av stavverk på hver side av skipet. I 1760 ble det ekstra omfar av laftet lagt på toppen av stavkonstruksjonen og skipet ble utvidet mot vest.

Rollag stavkirke er en enskipet stavkirke (midtmastkirke), antatt bygd på siste halvdel av 1200-tallet. Den opprinnelige stavkirken utgjør kjernen i dagens kirke. Kirken beholdt sin opprinnelige form til rundt 1650, da det ble igangsatt flere endringer. Eldste skriftlige referanser til kirken er fra 1425.

1652-1653 ble det satt inn vinduer, og kirken ble dekorert. I 1666 ble det bygget et nytt og større kor, 1697-1699 ble tverrvingene (tverrskipene) bygget. Galleriene ble bygget i 1702. Rundt 1760 ble kirken utvidet mot vest og i høyden. Denne ombyggingen ga den dagens utseende.

Interiørmessig er kirken rikt dekorert. Både skip og kor ble sannsynligvis gjennomgripende dekorert på midten av 1600-tallet, og vingene på 1700-tallet. I kirken finnes kunst fra middelalderen og senere.

Rollag stavkirke er en av de rikest dekorerte stavkirkene, med en blanding av kunstuttrykk fra en serie perioder fra tidlig middelalder helt opp til de senere år som avspeiler skiftende retninger og behov.

Det er tatt ned et middelalderkrusifiks og to minnetavler eller epitafier fra 1600-tallet, som nå er til konservering. Epitafiet som hang i korskillet dekket øvre del av den middelalderske delen av skipet mot øst. Når dette ble synlig ble det funnet dekormaling som er antatt å stamme fra middelalderen. På baksiden av epitafiet var det også et maleri som var ukjent.

Les mer på Lokalhistoriewiki


  • slide

    Se flere bilder


No images were found.

Her finner du severdigheten på NorgeskartetSe severdigheten på Norgeskartet

Koordinater: 60.021112, 9.273268

Se området med Google street view

Gps: 60°01'16.0"N 9°16'23.8"E

Andre Severdigheter i nærheten

Under arbeide og kommer snart

Del, les, og skriv kommentarer
© GoTo Norway 2017