Dette er en test på toppen

Starten på Telemarkskanalen ved Skien sluse

Skien sluse har ett kammer, og løftehøyden er 5 meter. Over kanalen er det ei klaffebru som heises opp når høye båter eller båter med mast seiler gjennom slusa. Langs slusa ligger den fredete fabrikkbygningen PM5 (papirmaskin nr. 5) fra 1882.

Skien sluse stod ferdig i 1861 og var en del av Norsjø-Skienkanalen, den eldste delen av Telemarkskanalen. De to sluseanlegga i Norsjø- Skienkanalen er Skien sluse og Løveid sluser. Da denne kanalen stod ferdig, kunne en seile fra havet helt opp til det som ble byen Notodden. Kanaliseringen var helt avgjørende for at Norsk Hydro kunne bygge den første fabrikken på Notodden i 1905. Kanalen. Tekst fra Telemarkskanalen.no