Dette er en test på toppen

På Nes Verk i Tvedestrand kommune ligger Norges best bevarte av de gamle jernverkene. I dag er jernverket museum, og vi har tatt vare på de viktigste bygningene fra jernverkstiden.

På museet forteller vi den 300 år lange historien om hvordan jern og stål ble framstilt i gamle dager, og hvordan hverdagen var for dem som arbeidet ved verket.

Næs Jernverksmuseum ligger bare en kort avstikker fra E18 i et godt bevart kulturlandskap langs Storelva. Elva, som renner gjennom museumsområdet, var kraftkilden som drev blåsebelger, hammere, turbiner og maskiner.

Museumsbesøket starter med en kort introduksjonsfilm og så tar vi deg med på omvisning i bygningene. Vi demonstrerer bl.a. den gjenoppbygde blåsemaskinen. Omvisningene våre er barnevennlige, og vi har egen lekeplass for de yngste og aktivitetstilbud for barn. I Storelva er det fine badeplasser om sommeren både i den romantiske parken Lunden og ved Hammerdammen.

I masovnen ble malmen omdannet til flytende råjern ved hjelp av store mengder trekull. Her var det også støperi for ovner og andre støpejernsprodukter. Masovnen var i drift fra 1738 til 1909 og var den siste i sitt slag i Norge.

I hammerbygningen fra 1665 ble råjern forvandlet til smibart jern, og her ble også stål hamret ut til lange stenger. Stangjernet var jernverkenes viktigste salgsprodukt, og de taktfaste drønnene fra de vannhjulsdrevne hamrene kunne høres helt fram til 1959.

I digelstålverket ble stålet varmet opp til 1600 grader for å bli av jevn og god kvalitet, og her ble det støpt både barrer, maskindeler, kanoner og andre produkter av stål.

Masovnsbygningen, hammerdammen, vannrenne, vannhjul og blåsemaskin er gjenoppbygd så man kan se hvordan produksjonen foregikk på 1700- og 1800-tallet.

På museumsområdet er det også bevart et maskinverksted som nå huser museets faste utstillinger. Alle disse bygningene inngår i de faste omvisningene.

---

I tillegg til vanlige omvisninger, har jernverksmuseet mange arrangementer og aktiviteter i sommersesongen, som familiesøndager, smed- og håndverksdager, seminarer og gruveturer. Mange arrangement lar seg dessverre ikke gjennomføre i 2020, men følg likevel med på vår kalender (lenke) og se hva som skjer.

Næs Jernverksmuseum har status som nasjonalt prioritert teknisk-industrielt kulturminne og er tildelt det det europeiske kulturminneskiltet. Museet har som en hovedoppgave å formidle og forske på jernverkshistorien, både lokalt og nasjonalt.

Tekst fra Jernverksmuseet


Billettpriser og Åpningstider:

Voksne (fra 16 år) kr. 70,-
Barn (6-16) år kr. 35,-
Familiebillett* (2 voksne + egne barn) kr. 150,-
* Besteforeldre med barnebarn kan også kjøpe familiebillett.

Fra 15. mai og ut august og hver søndag i september er museet åpent alle dager med omvisninger hver hele time for mindre grupper på ca. 10 - 15 personer. (Stengt på 17. mai.)